• darkblurbg
  Maatwerk

Vele organisaties heb ik de afgelopen jaren mogen helpen bij het realiseren van prestatieverbeteringen en het stimuleren van ontwikkelingen, waarbij teams en individuele medewerkers zich effectief focussen op het resultaatgericht werken aan de team- en organisatiedoelen.

Tevreden klanten door

 • Visie- en strategieontwikkeling
 • Optimale inrichting van de organisatie
 • Verbetering van werkprocessen
 • Effectief verandermanagement
 • Ombuiging van weerstand naar veranderingsbereidheid
 • Effectieve conflicthantering en probleemoplossend handelen
 • Verbetering van samenwerking en communicatie
 • Competentiemanagement gekoppeld aan persoonlijke en teamontwikkeling
 • Versterking van teameffectiviteit
 • Verbetering van persoonlijke effectiviteit en competentieontwikkeling
 • Resultaatgericht management
 • Effectief leidinggeven

Maatwerk

Iedere situatie is weer anders en vereist maatwerk. Belangrijk is een zorgvuldige formulering en analyse van knelpunten die u wilt oplossen. Hier ligt de basis voor een effectieve en efficiënte aanpak. Op grond van uw specifieke wensen ontwerp ik graag voor u een maatwerkprogramma. De vorm en instrumenten om uw doelen te helpen realiseren, kunnen sterk variëren en zijn afhankelijk van uw wensen en doelen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan adviesgesprekken, coaching, managementtraining, teamtraining, workshops, training on the job, personal coaching, training met acteur, intervisiebijeenkomsten en interim-management.

Afhankelijk van uw specifieke vraag kunt u me inzetten in:

 • een procesrol om een bijdrage te leveren aan het structureren van een veranderingsproces
 • een sociaal-emotionele rol in de begeleiding van een team of individuele medewerkers bij de analyse en verbetering van de samenwerkingsrelaties
 • een expertrol, teneinde oplossingen te bieden voor organisatieproblemen
 • een politieke rol om daarmee proberen steun te verwerven voor een veranderingsproces

Reeds bewezen voordelen van mijn inzet

 1. een frisse blik op de processen in de organisatie
 2. onbevooroordeeld en geen deel uitmakend van de bestaande cultuur
 3. toegevoegde waarde door specialistische kennis en ruime ervaring

Anneke Spanninga
Tormentil 48
8445 RE Heerenveen
+31 (0)6 55 173 174
info@annekespanninga.nl