• darkblurbg
    Toegevoegde waarde
    Persoonlijke- en organisatieontwikkeling

Uw context

De omgeving van organisaties verandert voortdurend en in hoog tempo. Dit vereist een sterk aanpassingsvermogen op alle niveaus in de organisatie, gericht op continue ontwikkeling en verbetering met als doel het kunnen (blijven) realiseren van de organisatiedoelen.
De slaagkans wordt sterk beïnvloed door de veranderdynamiek en verandercapaciteit in de organisatie, die samen met de ervaren verandernoodzaak bepalend zijn voor de richting, de belemmeringen en de kans op het daadwerkelijke succes.

Mijn drijfveren

In alles wat ik doe, streef ik naar tevreden klanten, mensen die (bijna) iedere ochtend fluitend naar hun werk gaan en daar optimaal samenwerken, om zo topprestaties met en binnen hun organisatie te realiseren. Vanuit deze drijfveer help ik mijn klanten op een mensgerichte en vooral resultaatgerichte manier bij het adequaat anticiperen op veranderende omstandigheden, met als doel, dat mensen en teams hun ambities en de gewenste resultaten kunnen (blijven) realiseren. Door de unieke combinatie van mijn brede praktijkervaring en dankzij het vermogen om processen in de samenwerking tussen mensen gericht op het realiseren van de organisatiedoelen vanuit theoretische inzichten te kunnen herkennen, kan ik klanten helpen om dilemma’s op te lossen en hun ambities met bijbehorende doelen te realiseren via gedegen organisatieadvies, executive coaching, coaching van teams en individuele medewerkers, maar ook via interim-management of als verandermanager. Op deze wijze heb ik al in veel organisaties effectieve bijdragen mogen en kunnen leveren aan de persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

De juiste koers varen

Met 30 jaar praktijkervaring op strategisch, tactisch en operationeel niveau help ik organisaties met ontwikkelingstrajecten op het gebied van o.a. strategische beleidsvorming, effectief verandermanagement, effectief omgaan met weerstanden, motiveren van teams, projectmanagement, persoonlijke effectiviteit en competentieontwikkeling.

Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de organisatiedoelen is, dat betrokkenen in turbulente tijden de zeilen niet strijken, maar alle zeilen bijzetten om de juiste koers te kunnen (blijven) varen.

Wilt u onderzoeken of ik ook voor u en uw organisatie iets kan betekenen, belt u dan gerust voor meer informatie.