• darkblurbg
  Aanpak

Onafhankelijk en toch sterk betrokken

Organisaties help ik de samenwerking tussen en resultaten van functies en teams te verbeteren via maatwerk, passend bij de specifieke wensen en behoeften van de klant gericht op optimale persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

Mijn klanten ervaren mijn meerwaarde, wanneer ik met mijn blik van buiten bij de organisatie naar binnen kijk met als doel kwalitatieve verbeteringen in de organisatie te realiseren. Altijd klantgericht en maatwerk leverend.

Mijn kracht is mijn sterk analytisch vermogen, waardoor ik dilemma’s incl. oorzaken snel en grondig kan analyseren gericht op het vinden van passende oplossingen.

Klanten waarderen mijn probleemoplossende werkwijze en de manier, waarop ik in dat proces – vanuit mijn betrokken en tegelijk onafhankelijke rol - breed draagvlak kan creëren, waardoor uiteindelijk iedereen de schouders eronder zet om de noodzakelijke veranderingen samen te realiseren. Hierbij hecht ik veel waarde aan een resultaatgerichte en mensgerichte werkwijze.

In lastige situaties met weerstand en conflicten heb ik mijn klanten kunnen helpen om de angel eruit te halen en toch weer vanuit een op samenwerking gerichte houding onderling de verbinding tussen mensen tot stand te brengen. Hierbij mag ruimte zijn voor verschillen van inzicht, zolang uiteindelijk de focus (weer) gericht is op het realiseren van de team- en organisatiedoelen.

Verschillende rollen

In de afgelopen 30 jaar heb ik bovenstaande gerealiseerd vanuit verschillende rollen: o.a.

 • Adviseur en sparringpartner voor directieteams
 • Directielid tijdens een fusietraject
 • Ontwikkeling en begeleiding van Management Development trajecten
 • Coach van directieteams
 • Teamcoach voor afdelingen
 • Personal coach
 • Procesbegeleider tijdens intervisie
 • Interim-manager tijdens verandertrajecten
 • Toezichthouder in een onderwijsorganisatie
 • Raad van Advies voor een DGA in een groeiend familiebedrijf

Anneke Spanninga
Tormentil 48
8445 RE Heerenveen
+31 (0)6 55 173 174
info@annekespanninga.nl