organisatie-
ontwikkeling
 
team-
ontwikkeling
 
persoonlijke
ontwikkeling
 
 
Twynstra Gudde Amersfoort

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Houthoff Buruma Amsterdam Rotterdam Den Haag

Ronald McDonald Huis Friesland

Accenture Nederland

Lentis Zuidlaren (Geestelijke Gezondheidszorg)

Groot Haar + Orth communicatieadviesbureau Leeuwarden

Loyens & Loeff advocaten belastingadviseurs en notarissen Amsterdam

Telefication Zevenaar

Falck Security Nederland

Woningbouwvereniging Groene Stad Almere

Schiphol Group

Akademie für Internationale Bildung Düsseldorf

Fits Europe, Film and Television School Düsseldorf

TES Total Event Services Breda

Technische Universiteit Delft, fac. Bouwkunde

Sara Lee / DE Utrecht

Universiteit van Tilburg

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Rijkswaterstaat Lelystad

School voor Coaching, Leiden

Amsterdam Airport Schiphol

NCOI Hilversum

Advocatenkantoor Clifford Chance Amsterdam

BOVAG Nederland Bunnik

HTM Personenvervoer NV Den Haag e.o.

Regma Nederland bv Lelystad

Nuon Beveiliging Roosendaal

Aon Groep Rotterdam

Ziekenfonds ZAO Amsterdam

Open Universiteit Nederland Heerlen

Informatie Beheer Groep Groningen

Grontmij Advies en Techniek Zwolle

Zorgverzekeraar VGZ Nijmegen

Diverse gemeenten

Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel Schiphol

Districts Huisartsenvereniging Zaandijk

BSO Origin Arnhem

Rijksluchtvaartdienst Hoofddorp

Algemene Werkgeversvereniging Haarlem

Raad voor Cultuur Den Haag

Arbodienst Europoort/Botlek Rozenburg

Gevangenis Norgerhaven Veenhuizen

Academie Minerva Groningen

Red Band Venco Roosendaal

Fokker Services BV Nieuw Vennep

Polaroid Nederland Breda

GAK Nederland BV Amsterdam

NV Interpolis Tilburg

RIAGG Utrecht

Hogeschool Windesheim Zwolle

Technische Universiteit Delft

Delta Lloyd Bank Amsterdam

Seceurop Beheer BV Amsterdam

PTT Telecom Den Haag

KLM Tax Free Services Hoofddorp

FNV Amsterdam

CNV Den Haag

UWV Amsterdam

Philips Electronics Nederland BV Eindhoven

Beon Pensioenverzekeringen Groningen

Kruiswerk Rijn en Duin Katwijk

TNO afd. Voertuigdynamica Delft

Menken van Grieken Polderland Zuivel Oldenzaal

Ericsson Telecommunicatie Rijen

NUON Friesland Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen

TNO Preventie en Gezondheid Leiden

Examenbureau Vervoer en Logistiek Alphen aan de Rijn

Nederlandse Rode Kruis Kring Limburg

Provincie Drenthe

Provincie Fryslân

Provincie Gelderland

Secretariaat Ministerraad Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag

Ministerie van Justitie Den Haag

Kabinet Minister-President Den Haag

Budelpack Co-packers Poortvliet

Compaq Computer B.V. Gouda

Automatiseringsbedrijf Amyyon Groningen

Ericsson Radio Systems Emmen

Domo Food Ingredients Beilen

Verkade/United Biscuits Ede

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Zoetermeer

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Joop van de Ende Theater- en TV producties Aalsmeer

Philips Semiconductors Stadskanaal

KLM Schiphol

KPMG Nederland Amstelveen

Rabobank Nederland

ING Bank Amsterdam

ISBW Houten

Delta Lloyd Amsterdam

Centraal Beheer Apeldoorn

Directie Gerechtelijke Organisatie Rechtbank Groningen

Essent Noord-Nederland Zwolle

Vereniging Wereldkinderen Den Haag

Diverse ziekenhuizen

Diverse woningbouwverenigingen

Sociale Dienst Gemeente Arnhem

Politie Haaglanden Den Haag

Jansse en Koekkoek Groningen


Thema's - u zocht op 'Verandering'

organisatieadvies
…dat u slagvaardiger op veranderingen in de omgeving van uw organisatie wilt reageren, maar dat uw organisatie onvoldoende instrumenten heeft om flexibel te kunnen reageren? ziet u in verandering nieu…

training en coaching
… resultaatgericht managen competentiemanagement verandermanagement managen van cultuurverandering    effectief hanteren van weerstanden weerstand ombuigen naar veranderingsbereidh…

interim-management
…ingevuld:  een procesrol om een bijdrage te leveren aan het structureren van een veranderingsproces een sociaal-emotionele rol in de begeleiding van een team of individuele medewerkers bij de…

projectmanagement
…singsvermogen van organisaties. om doelmatig, doelgericht en snel te kunnen inspelen op veranderingen en vervolgens nieuwe of aangepaste producten en diensten te kunnen aanbieden, kiezen organisaties…

veranderingsprocessen optimaal structureren en begeleiden
…e situatie als reactie op de dynamiek rond organisaties volgen ook binnen de organisatie veranderingen elkaar in rap tempo op.organisaties en vooral de teams binnen die organisaties moeten snel en eff…

weerstanden effectief hanteren en reduceren
…ige situatie naast uw reguliere taken zult u steeds vaker complexere en soms ingrijpende veranderingen moeten doorvoeren, waarbij u vervolgens met weerstanden geconfronteerd wordt, die een vertragend …

weerstand ombuigen naar veranderingsbereidheid
…rganisatieontwikkeling uw huidige situatie weerstand vertraagt een veranderingsproces, soms zelfs zodanig dat de doelen niet of niet tijdig worden gerealiseerd.u heeft al geconstateerd, dat het niet …

tussen verandering en stabiliteit het evenwicht (her)vinden
…gers hebben de uitdaging om een groot deel hun tijd te besteden aan het leidinggeven aan veranderingsprocessen. het ontwerpen, implementeren en begeleiden van veranderingsprocessen behoort nu eenmaal …

strategisch HRM-beleid vormgeven
…rganisatieontwikkeling uw huidige situatie om slagvaardig te kunnen reageren op veranderingen in de omgeving van organisaties krijgt human resource management een steeds belangrijkere rol. wilt u o…

kerncompetenties op organisatieniveau ontwikkelen
…entie is o.a.:  versterking van de concurrentiekracht realisatie van een cultuurverandering  toename van flexibiliteit van de organisatie verbetering van de communicatie over prestatie…

persoonlijke effectiviteit en verandervermogen versterken
… is er sprake van actief ‘ja’ zeggen en daarmee zelf verantwoordelijkheid nemen voor een verandering. bij ‘moeten’ is er een bepaalde passiviteit, omdat iemand zelf geen keuze maakt en ook geen verant…

inspirerend leidinggeven en motiveren
…inspirerend te kunnen leidinggeven. goed leiderschap vereist altijd een heldere visie op veranderingen en aandacht voor zowel het resultaat als de mensen.zonder verandering is er geen groei en ontwikk…

Nieuwsbrief: Moet u momenteel alle zeilen bijzetten?
…ingsvermogen? ·         wilt u slagvaardiger op veranderingen in uw omgeving reageren? ·         ziet u in veranderin…

     
    Home | Terug | Print | Contact       
    drs. Anneke Spanninga