organisatie-
ontwikkeling
 
team-
ontwikkeling
 
persoonlijke
ontwikkeling
 
 
Twynstra Gudde Amersfoort

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Houthoff Buruma Amsterdam Rotterdam Den Haag

Ronald McDonald Huis Friesland

Accenture Nederland

Lentis Zuidlaren (Geestelijke Gezondheidszorg)

Groot Haar + Orth communicatieadviesbureau Leeuwarden

Loyens & Loeff advocaten belastingadviseurs en notarissen Amsterdam

Telefication Zevenaar

Falck Security Nederland

Woningbouwvereniging Groene Stad Almere

Schiphol Group

Akademie für Internationale Bildung Düsseldorf

Fits Europe, Film and Television School Düsseldorf

TES Total Event Services Breda

Technische Universiteit Delft, fac. Bouwkunde

Sara Lee / DE Utrecht

Universiteit van Tilburg

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Rijkswaterstaat Lelystad

School voor Coaching, Leiden

Amsterdam Airport Schiphol

NCOI Hilversum

Advocatenkantoor Clifford Chance Amsterdam

BOVAG Nederland Bunnik

HTM Personenvervoer NV Den Haag e.o.

Regma Nederland bv Lelystad

Nuon Beveiliging Roosendaal

Aon Groep Rotterdam

Ziekenfonds ZAO Amsterdam

Open Universiteit Nederland Heerlen

Informatie Beheer Groep Groningen

Grontmij Advies en Techniek Zwolle

Zorgverzekeraar VGZ Nijmegen

Diverse gemeenten

Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel Schiphol

Districts Huisartsenvereniging Zaandijk

BSO Origin Arnhem

Rijksluchtvaartdienst Hoofddorp

Algemene Werkgeversvereniging Haarlem

Raad voor Cultuur Den Haag

Arbodienst Europoort/Botlek Rozenburg

Gevangenis Norgerhaven Veenhuizen

Academie Minerva Groningen

Red Band Venco Roosendaal

Fokker Services BV Nieuw Vennep

Polaroid Nederland Breda

GAK Nederland BV Amsterdam

NV Interpolis Tilburg

RIAGG Utrecht

Hogeschool Windesheim Zwolle

Technische Universiteit Delft

Delta Lloyd Bank Amsterdam

Seceurop Beheer BV Amsterdam

PTT Telecom Den Haag

KLM Tax Free Services Hoofddorp

FNV Amsterdam

CNV Den Haag

UWV Amsterdam

Philips Electronics Nederland BV Eindhoven

Beon Pensioenverzekeringen Groningen

Kruiswerk Rijn en Duin Katwijk

TNO afd. Voertuigdynamica Delft

Menken van Grieken Polderland Zuivel Oldenzaal

Ericsson Telecommunicatie Rijen

NUON Friesland Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen

TNO Preventie en Gezondheid Leiden

Examenbureau Vervoer en Logistiek Alphen aan de Rijn

Nederlandse Rode Kruis Kring Limburg

Provincie Drenthe

Provincie Fryslân

Provincie Gelderland

Secretariaat Ministerraad Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag

Ministerie van Justitie Den Haag

Kabinet Minister-President Den Haag

Budelpack Co-packers Poortvliet

Compaq Computer B.V. Gouda

Automatiseringsbedrijf Amyyon Groningen

Ericsson Radio Systems Emmen

Domo Food Ingredients Beilen

Verkade/United Biscuits Ede

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Zoetermeer

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Joop van de Ende Theater- en TV producties Aalsmeer

Philips Semiconductors Stadskanaal

KLM Schiphol

KPMG Nederland Amstelveen

Rabobank Nederland

ING Bank Amsterdam

ISBW Houten

Delta Lloyd Amsterdam

Centraal Beheer Apeldoorn

Directie Gerechtelijke Organisatie Rechtbank Groningen

Essent Noord-Nederland Zwolle

Vereniging Wereldkinderen Den Haag

Diverse ziekenhuizen

Diverse woningbouwverenigingen

Sociale Dienst Gemeente Arnhem

Politie Haaglanden Den Haag

Jansse en Koekkoek Groningen


Thema's - u zocht op 'Team'

organisatieadvies
…ement een koppeling maken tussen het realiseren van de organisatiedoelen en de ontwikkeling van team- en persoonlijke competenties? heeft u geen tijd voor strategievorming, omdat u zich vooral bezigh…

training en coaching
…imale benutting van hrm-instrumenten verzuimbegeleiding en preventie     teambuilding teameffectiviteit vergroten verbetering van samenwerking maximaliseren van klantgericht …

interim-management
…t structureren van een veranderingsproces een sociaal-emotionele rol in de begeleiding van een team of individuele medewerkers bij de analyse en verbetering van de samenwerkingsrelaties een expertro…

projectmanagement
…rdelijk worden gemaakt voor het uiteindelijke projectresultaat en tegelijkertijd met het projectteam een gemeenschappelijke projectmanagementtaal ontwikkelen, zodat er geen tijd verloren gaat door com…

Werkwijze
…e u wilt aanpakken en de doelen die u specifiek wilt realiseren op het gebied van persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling. de manier waarop uw doelen het beste gerealiseerd kunnen worden, is af…

veranderingsprocessen optimaal structureren en begeleiden
…volgen ook binnen de organisatie veranderingen elkaar in rap tempo op.organisaties en vooral de teams binnen die organisaties moeten snel en effectief kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, om succ…

weerstanden effectief hanteren en reduceren
…t u valkuilen kunnen vermijden en de verandering beter kunnen doorvoeren. graag help ik u of uw team de verschillende vormen van weerstand te herkennen en hanteerbaar te maken, zodat de veranderingen …

weerstand ombuigen naar veranderingsbereidheid
…gsproces kan vertragen of zelfs verhinderen.wilt u de veranderingsbereidheid in uw organisatie, teams of bij individuele medewerkers vergroten, dan is het van belang om aandacht te besteden aan de zwa…

tussen verandering en stabiliteit het evenwicht (her)vinden
…en snelheid de verandering te realiseren, terwijl er anderzijds een bepaalde stabiliteit in het team moet komen door een duidelijke focus, heldere interne communicatie en optimale afstemming. neemt u…

strategisch HRM-beleid vormgeven
…edewerkers in de organisatie, zodat ze bijdragen aan het optimaal realiseren van persoonlijke-, team- en organisatiedoelen. traditionele hrm-instrumenten worden aangepast om competentieontwikkeling bi…

kerncompetenties op organisatieniveau ontwikkelen
… invoering of verfijning van competentieontwikkeling, kan leiden tot verdergaande organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling. voorwaarde hiervoor is een verbeterde afstemming van: het strateg…

projectmanagement en projectmatig werken professionaliseren
…aties het projectresultaat tot stand wordt gebracht.de projectmanager stuurt daarbij het projectteam aan op de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie en is daarbij verantwoor…

teameffectiviteit vergroten
…us op teamontwikkeling uw huidige situatievindt u het soms lastig om van een bepaalde groep individuen een succesvol team te maken? waarom weet het ene team meer te bereiken dan het andere? wat zijn …

op samenwerking gericht gedrag stimuleren en realiseren
…us op teamontwikkeling uw huidige situatie een organisatie wordt wel gedefinieerd als een 'samenwerkingsverband tussen mensen en middelen gericht op een gezamenlijk doel.' in de praktijk staan de neu…

conflictmanagement effectief toepassen
…us op teamontwikkeling uw huidige situatieelke dag bent u bezig met onderhandelingen en pogingen om met een ander tot overeenstemming te komen. in het communicatieproces van onderhandelen probeert u …

op competentieontwikkeling coachen
…us op teamontwikkeling uw huidige situatiecompetenties worden beschreven op organisatie-, team- en functieniveau. het managen van competenties lijkt in veel situaties een oplossing te kunnen bieden v…

probleemoplossend vermogen vergroten
…us op teamontwikkeling uw huidige situatieworden knelpunten in uw organisatie altijd daadkrachtig aangepakt en opgelost? of merkt u dat symptomen van een probleem wel worden bestreden, maar de werkel…

externe en interne klantgerichtheid optimaliseren
…us op teamontwikkeling uw huidige situatieklantgericht denken en handelen is voor uw organisatie van wezenlijk belang, maar hoe kunt u nu gericht inspelen op de behoeften en wensen van interne en ext…

persoonlijke competenties (op functieniveau) ontwikkelen
…uleert en ontwikkelt, zal ook aandacht moeten worden besteed aan de competentieontwikkeling van teams en individuele medewerkers.persoonlijke competenties hebben betrekking op kennis, vaardi…

persoonlijke ontwikkelingstrajecten stimuleren
…dan?een pop is een goed houvast om persoonlijke doelen bespreekbaar te maken en te koppelen aan team- en organisatiedoelen.maar hoe weet u dan welk gedrag na een bepaalde tijd is veranderd en hoe is d…

communicatieve, sociale en managementvaardigheden verbeteren
…manieren van communiceren en ongewenste effecten van gedrag reduceren of vermijden? is er in uw team soms sprake van ruis in de communicatie of constateert u dat informatie effectiever kan worden over…

inspirerend leidinggeven en motiveren
…jl, die per situatie en medewerker kan verschillen. wilt u een optimale samenwerking binnen uw team realiseren en bezint u zich op mogelijkheden om de medewerkers nog meer te motiveren en te inspirer…

Nieuwsbrief: Moet u momenteel alle zeilen bijzetten?
…rdelijk worden gemaakt voor het uiteindelijke projectresultaat en tegelijkertijd met het projectteam een gemeenschappelijke projectmanagementtaal ontwikkelen, zodat er geen tijd verloren gaat door com…

     
    Home | Terug | Print | Contact       
    drs. Anneke Spanninga