organisatie-
ontwikkeling
 
team-
ontwikkeling
 
persoonlijke
ontwikkeling
 
 
Twynstra Gudde Amersfoort

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Houthoff Buruma Amsterdam Rotterdam Den Haag

Ronald McDonald Huis Friesland

Accenture Nederland

Lentis Zuidlaren (Geestelijke Gezondheidszorg)

Groot Haar + Orth communicatieadviesbureau Leeuwarden

Loyens & Loeff advocaten belastingadviseurs en notarissen Amsterdam

Telefication Zevenaar

Falck Security Nederland

Woningbouwvereniging Groene Stad Almere

Schiphol Group

Akademie für Internationale Bildung Düsseldorf

Fits Europe, Film and Television School Düsseldorf

TES Total Event Services Breda

Technische Universiteit Delft, fac. Bouwkunde

Sara Lee / DE Utrecht

Universiteit van Tilburg

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Rijkswaterstaat Lelystad

School voor Coaching, Leiden

Amsterdam Airport Schiphol

NCOI Hilversum

Advocatenkantoor Clifford Chance Amsterdam

BOVAG Nederland Bunnik

HTM Personenvervoer NV Den Haag e.o.

Regma Nederland bv Lelystad

Nuon Beveiliging Roosendaal

Aon Groep Rotterdam

Ziekenfonds ZAO Amsterdam

Open Universiteit Nederland Heerlen

Informatie Beheer Groep Groningen

Grontmij Advies en Techniek Zwolle

Zorgverzekeraar VGZ Nijmegen

Diverse gemeenten

Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel Schiphol

Districts Huisartsenvereniging Zaandijk

BSO Origin Arnhem

Rijksluchtvaartdienst Hoofddorp

Algemene Werkgeversvereniging Haarlem

Raad voor Cultuur Den Haag

Arbodienst Europoort/Botlek Rozenburg

Gevangenis Norgerhaven Veenhuizen

Academie Minerva Groningen

Red Band Venco Roosendaal

Fokker Services BV Nieuw Vennep

Polaroid Nederland Breda

GAK Nederland BV Amsterdam

NV Interpolis Tilburg

RIAGG Utrecht

Hogeschool Windesheim Zwolle

Technische Universiteit Delft

Delta Lloyd Bank Amsterdam

Seceurop Beheer BV Amsterdam

PTT Telecom Den Haag

KLM Tax Free Services Hoofddorp

FNV Amsterdam

CNV Den Haag

UWV Amsterdam

Philips Electronics Nederland BV Eindhoven

Beon Pensioenverzekeringen Groningen

Kruiswerk Rijn en Duin Katwijk

TNO afd. Voertuigdynamica Delft

Menken van Grieken Polderland Zuivel Oldenzaal

Ericsson Telecommunicatie Rijen

NUON Friesland Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen

TNO Preventie en Gezondheid Leiden

Examenbureau Vervoer en Logistiek Alphen aan de Rijn

Nederlandse Rode Kruis Kring Limburg

Provincie Drenthe

Provincie Fryslân

Provincie Gelderland

Secretariaat Ministerraad Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag

Ministerie van Justitie Den Haag

Kabinet Minister-President Den Haag

Budelpack Co-packers Poortvliet

Compaq Computer B.V. Gouda

Automatiseringsbedrijf Amyyon Groningen

Ericsson Radio Systems Emmen

Domo Food Ingredients Beilen

Verkade/United Biscuits Ede

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Zoetermeer

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Joop van de Ende Theater- en TV producties Aalsmeer

Philips Semiconductors Stadskanaal

KLM Schiphol

KPMG Nederland Amstelveen

Rabobank Nederland

ING Bank Amsterdam

ISBW Houten

Delta Lloyd Amsterdam

Centraal Beheer Apeldoorn

Directie Gerechtelijke Organisatie Rechtbank Groningen

Essent Noord-Nederland Zwolle

Vereniging Wereldkinderen Den Haag

Diverse ziekenhuizen

Diverse woningbouwverenigingen

Sociale Dienst Gemeente Arnhem

Politie Haaglanden Den Haag

Jansse en Koekkoek Groningen


Thema's - u zocht op 'Organisatieontwikkeling'

Werkwijze
…len die u specifiek wilt realiseren op het gebied van persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling. de manier waarop uw doelen het beste gerealiseerd kunnen worden, is afhankelijk van uw specifieke …

organisatievraagstukken analyseren en effectief oplossen
…twikkeling uw huidige situatie in uw dagelijkse praktijk komt u allerlei vraagstukken tegen, die u vanuit uw ervaring en deskundigheid snel en goed kunt oplossen. echter, van tijd tot tijd zult u ook…

veranderingsprocessen optimaal structureren en begeleiden
…twikkelinguw huidige situatie als reactie op de dynamiek rond organisaties volgen ook binnen de organisatie veranderingen elkaar in rap tempo op.organisaties en vooral de teams binnen die organisaties…

weerstanden effectief hanteren en reduceren
…twikkeling uw huidige situatie naast uw reguliere taken zult u steeds vaker complexere en soms ingrijpende veranderingen moeten doorvoeren, waarbij u vervolgens met weerstanden geconfronteerd wordt, …

weerstand ombuigen naar veranderingsbereidheid
…twikkeling uw huidige situatie weerstand vertraagt een veranderingsproces, soms zelfs zodanig dat de doelen niet of niet tijdig worden gerealiseerd.u heeft al geconstateerd, dat het niet voldoende is…

tussen verandering en stabiliteit het evenwicht (her)vinden
…twikkeling uw huidige situatie onzekerheid is een blijvende factor voor bedrijven, gelet op de dynamische omgeving van organisaties die sterk in beweging is en blijft. managers hebben de uitdaging om…

besluitvormingsprocessen stroomlijnen en verbeteren
…twikkeling uw huidige situatie organisaties zouden zich niet optimaal kunnen ontwikkelen, wanneer alle medewerkers het eerst over alles eens moeten zijn. echter, gelet op de zorg voor de relatie heef…

strategisch HRM-beleid vormgeven
…twikkeling uw huidige situatie om slagvaardig te kunnen reageren op veranderingen in de omgeving van organisaties krijgt human resource management een steeds belangrijkere rol. wilt u op het terrei…

kerncompetenties op organisatieniveau ontwikkelen
…twikkeling uw huidige situatie de complexiteit en dynamiek van de omgeving van organisaties vereist flexibiliteit en resultaatgerichtheid van organisaties. wilt u het lerend vermogen van de organisat…

projectmanagement en projectmatig werken professionaliseren
…twikkeling uw huidige situatie wordt er in uw organisatie steeds meer projectmatig gewerkt, om zo snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften?dan weet u ook, dat het projectresultaa…

op competentieontwikkeling coachen
…menwerking en het realiseren van de teamdoelstellingen. aansluitend bij deze organisatieontwikkelingen heeft het bespreken van competenties tijdens teamcoaching in een groep het voordeel, dat het besp…

communicatieve, sociale en managementvaardigheden verbeteren
…n valkuilen. voor een optimale persoonlijke ontwikkeling en daarmee team- en organisatieontwikkeling is het van belang, dat u en uw collega’s zich bewust zijn van de eigen patronen en ontdekken in wel…

     
    Home | Terug | Print | Contact       
    drs. Anneke Spanninga