organisatie-
ontwikkeling
 
team-
ontwikkeling
 
persoonlijke
ontwikkeling
 
 
Twynstra Gudde Amersfoort

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Houthoff Buruma Amsterdam Rotterdam Den Haag

Ronald McDonald Huis Friesland

Accenture Nederland

Lentis Zuidlaren (Geestelijke Gezondheidszorg)

Groot Haar + Orth communicatieadviesbureau Leeuwarden

Loyens & Loeff advocaten belastingadviseurs en notarissen Amsterdam

Telefication Zevenaar

Falck Security Nederland

Woningbouwvereniging Groene Stad Almere

Schiphol Group

Akademie für Internationale Bildung Düsseldorf

Fits Europe, Film and Television School Düsseldorf

TES Total Event Services Breda

Technische Universiteit Delft, fac. Bouwkunde

Sara Lee / DE Utrecht

Universiteit van Tilburg

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Rijkswaterstaat Lelystad

School voor Coaching, Leiden

Amsterdam Airport Schiphol

NCOI Hilversum

Advocatenkantoor Clifford Chance Amsterdam

BOVAG Nederland Bunnik

HTM Personenvervoer NV Den Haag e.o.

Regma Nederland bv Lelystad

Nuon Beveiliging Roosendaal

Aon Groep Rotterdam

Ziekenfonds ZAO Amsterdam

Open Universiteit Nederland Heerlen

Informatie Beheer Groep Groningen

Grontmij Advies en Techniek Zwolle

Zorgverzekeraar VGZ Nijmegen

Diverse gemeenten

Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel Schiphol

Districts Huisartsenvereniging Zaandijk

BSO Origin Arnhem

Rijksluchtvaartdienst Hoofddorp

Algemene Werkgeversvereniging Haarlem

Raad voor Cultuur Den Haag

Arbodienst Europoort/Botlek Rozenburg

Gevangenis Norgerhaven Veenhuizen

Academie Minerva Groningen

Red Band Venco Roosendaal

Fokker Services BV Nieuw Vennep

Polaroid Nederland Breda

GAK Nederland BV Amsterdam

NV Interpolis Tilburg

RIAGG Utrecht

Hogeschool Windesheim Zwolle

Technische Universiteit Delft

Delta Lloyd Bank Amsterdam

Seceurop Beheer BV Amsterdam

PTT Telecom Den Haag

KLM Tax Free Services Hoofddorp

FNV Amsterdam

CNV Den Haag

UWV Amsterdam

Philips Electronics Nederland BV Eindhoven

Beon Pensioenverzekeringen Groningen

Kruiswerk Rijn en Duin Katwijk

TNO afd. Voertuigdynamica Delft

Menken van Grieken Polderland Zuivel Oldenzaal

Ericsson Telecommunicatie Rijen

NUON Friesland Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen

TNO Preventie en Gezondheid Leiden

Examenbureau Vervoer en Logistiek Alphen aan de Rijn

Nederlandse Rode Kruis Kring Limburg

Provincie Drenthe

Provincie Fryslân

Provincie Gelderland

Secretariaat Ministerraad Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag

Ministerie van Justitie Den Haag

Kabinet Minister-President Den Haag

Budelpack Co-packers Poortvliet

Compaq Computer B.V. Gouda

Automatiseringsbedrijf Amyyon Groningen

Ericsson Radio Systems Emmen

Domo Food Ingredients Beilen

Verkade/United Biscuits Ede

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Zoetermeer

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Joop van de Ende Theater- en TV producties Aalsmeer

Philips Semiconductors Stadskanaal

KLM Schiphol

KPMG Nederland Amstelveen

Rabobank Nederland

ING Bank Amsterdam

ISBW Houten

Delta Lloyd Amsterdam

Centraal Beheer Apeldoorn

Directie Gerechtelijke Organisatie Rechtbank Groningen

Essent Noord-Nederland Zwolle

Vereniging Wereldkinderen Den Haag

Diverse ziekenhuizen

Diverse woningbouwverenigingen

Sociale Dienst Gemeente Arnhem

Politie Haaglanden Den Haag

Jansse en Koekkoek Groningen


Thema's - u zocht op 'Organisatie'

organisatieadvies
…dat u slagvaardiger op veranderingen in de omgeving van uw organisatie wilt reageren, maar dat uw organisatie onvoldoende instrumenten heeft om flexibel te kunnen reageren? ziet u in verandering nieu…

interim-management
…etering van de samenwerkingsrelaties een expertrol, teneinde oplossingen te bieden voor organisatieproblemen een politieke rol om daarmee proberen steun te verwerven voor een veranderingsproces voo…

projectmanagement
…che omgeving van organisaties verandert voortdurend en eist flexibiliteit en aanpassingsvermogen van organisaties. om doelmatig, doelgericht en snel te kunnen inspelen op veranderingen en vervolgens …

Werkwijze
…en en de doelen die u specifiek wilt realiseren op het gebied van persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling. de manier waarop uw doelen het beste gerealiseerd kunnen worden, is afhankelijk van uw…

organisatievraagstukken analyseren en effectief oplossen
…rganisatieontwikkeling uw huidige situatie in uw dagelijkse praktijk komt u allerlei vraagstukken tegen, die u vanuit uw ervaring en deskundigheid snel en goed kunt oplossen. echter, van tijd tot tij…

veranderingsprocessen optimaal structureren en begeleiden
…rganisatieontwikkelinguw huidige situatie als reactie op de dynamiek rond organisaties volgen ook binnen de organisatie veranderingen elkaar in rap tempo op.organisaties en vooral de teams binnen die …

weerstanden effectief hanteren en reduceren
…rganisatieontwikkeling uw huidige situatie naast uw reguliere taken zult u steeds vaker complexere en soms ingrijpende veranderingen moeten doorvoeren, waarbij u vervolgens met weerstanden geconfront…

weerstand ombuigen naar veranderingsbereidheid
…rganisatieontwikkeling uw huidige situatie weerstand vertraagt een veranderingsproces, soms zelfs zodanig dat de doelen niet of niet tijdig worden gerealiseerd.u heeft al geconstateerd, dat het niet …

tussen verandering en stabiliteit het evenwicht (her)vinden
…rganisatieontwikkeling uw huidige situatie onzekerheid is een blijvende factor voor bedrijven, gelet op de dynamische omgeving van organisaties die sterk in beweging is en blijft. managers hebben de …

besluitvormingsprocessen stroomlijnen en verbeteren
…rganisatieontwikkeling uw huidige situatie organisaties zouden zich niet optimaal kunnen ontwikkelen, wanneer alle medewerkers het eerst over alles eens moeten zijn. echter, gelet op de zorg voor de …

strategisch HRM-beleid vormgeven
…rganisatieontwikkeling uw huidige situatie om slagvaardig te kunnen reageren op veranderingen in de omgeving van organisaties krijgt human resource management een steeds belangrijkere rol. wilt u o…

kerncompetenties op organisatieniveau ontwikkelen
…rganisatieontwikkeling uw huidige situatie de complexiteit en dynamiek van de omgeving van organisaties vereist flexibiliteit en resultaatgerichtheid van organisaties. wilt u het lerend vermogen van …

projectmanagement en projectmatig werken professionaliseren
…rganisatieontwikkeling uw huidige situatie wordt er in uw organisatie steeds meer projectmatig gewerkt, om zo snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften?dan weet u ook, dat het pro…

teameffectiviteit vergroten
…heid en inzet vergroten?wilt u dat een team beter samenwerkt, zodat de gestelde team- en organisatiedoelen ook daadwerkelijk kunnen worden behaald?de gewenste situatiehet functioneren van een groep in…

op samenwerking gericht gedrag stimuleren en realiseren
…eamontwikkeling uw huidige situatie een organisatie wordt wel gedefinieerd als een 'samenwerkingsverband tussen mensen en middelen gericht op een gezamenlijk doel.' in de praktijk staan de neuzen van…

conflictmanagement effectief toepassen
…s loopt die samenwerking uit op een confrontatie met bijbehorende hindernissen.in iedere organisatie komen conflicten voor, maar wanneer is iets een conflict?hoe lost u conflicten op een positieve en …

op competentieontwikkeling coachen
…eamontwikkeling uw huidige situatiecompetenties worden beschreven op organisatie-, team- en functieniveau. het managen van competenties lijkt in veel situaties een oplossing te kunnen bieden voor org…

probleemoplossend vermogen vergroten
…eamontwikkeling uw huidige situatieworden knelpunten in uw organisatie altijd daadkrachtig aangepakt en opgelost? of merkt u dat symptomen van een probleem wel worden bestreden, maar de werkelijke oo…

externe en interne klantgerichtheid optimaliseren
…eamontwikkeling uw huidige situatieklantgericht denken en handelen is voor uw organisatie van wezenlijk belang, maar hoe kunt u nu gericht inspelen op de behoeften en wensen van interne en externe kl…

persoonlijke competenties (op functieniveau) ontwikkelen
…ersoonlijke ontwikkeling uw huidige situatietegenwoordig voeren organisaties competentiemanagement in, omdat het ontwikkelen van kerncompetenties op organisatieniveau onder andere de prestatiecriteri…

persoonlijke ontwikkelingstrajecten stimuleren
…en goed houvast om persoonlijke doelen bespreekbaar te maken en te koppelen aan team- en organisatiedoelen.maar hoe weet u dan welk gedrag na een bepaalde tijd is veranderd en hoe is dit dan meetbaar?…

communicatieve, sociale en managementvaardigheden verbeteren
… de gewenste situatie goede communicatieve en sociale vaardigheden zijn nodig om in een organisatie constructief met anderen te kunnen samenwerken en adequaat met tegenwerkende krachten te kunnen omg…

persoonlijke effectiviteit en verandervermogen versterken
…en verantwoordelijkheid neemt voor het eigen gedrag. overweegt u of iemand anders in uw organisatie om de  persoonlijke effectiviteit en het zelfmanagement te vergroten, neemt u dan gerust …

Nieuwsbrief: Moet u momenteel alle zeilen bijzetten?
…sp;       beschikken de mensen in uw organisatie over voldoende flexibiliteit en aanpassingsvermogen? ·         wilt u slagvaardi…

     
    Home | Terug | Print | Contact       
    drs. Anneke Spanninga