organisatie-
ontwikkeling
 
team-
ontwikkeling
 
persoonlijke
ontwikkeling
 
 
Twynstra Gudde Amersfoort

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Houthoff Buruma Amsterdam Rotterdam Den Haag

Ronald McDonald Huis Friesland

Accenture Nederland

Lentis Zuidlaren (Geestelijke Gezondheidszorg)

Groot Haar + Orth communicatieadviesbureau Leeuwarden

Loyens & Loeff advocaten belastingadviseurs en notarissen Amsterdam

Telefication Zevenaar

Falck Security Nederland

Woningbouwvereniging Groene Stad Almere

Schiphol Group

Akademie für Internationale Bildung Düsseldorf

Fits Europe, Film and Television School Düsseldorf

TES Total Event Services Breda

Technische Universiteit Delft, fac. Bouwkunde

Sara Lee / DE Utrecht

Universiteit van Tilburg

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Rijkswaterstaat Lelystad

School voor Coaching, Leiden

Amsterdam Airport Schiphol

NCOI Hilversum

Advocatenkantoor Clifford Chance Amsterdam

BOVAG Nederland Bunnik

HTM Personenvervoer NV Den Haag e.o.

Regma Nederland bv Lelystad

Nuon Beveiliging Roosendaal

Aon Groep Rotterdam

Ziekenfonds ZAO Amsterdam

Open Universiteit Nederland Heerlen

Informatie Beheer Groep Groningen

Grontmij Advies en Techniek Zwolle

Zorgverzekeraar VGZ Nijmegen

Diverse gemeenten

Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel Schiphol

Districts Huisartsenvereniging Zaandijk

BSO Origin Arnhem

Rijksluchtvaartdienst Hoofddorp

Algemene Werkgeversvereniging Haarlem

Raad voor Cultuur Den Haag

Arbodienst Europoort/Botlek Rozenburg

Gevangenis Norgerhaven Veenhuizen

Academie Minerva Groningen

Red Band Venco Roosendaal

Fokker Services BV Nieuw Vennep

Polaroid Nederland Breda

GAK Nederland BV Amsterdam

NV Interpolis Tilburg

RIAGG Utrecht

Hogeschool Windesheim Zwolle

Technische Universiteit Delft

Delta Lloyd Bank Amsterdam

Seceurop Beheer BV Amsterdam

PTT Telecom Den Haag

KLM Tax Free Services Hoofddorp

FNV Amsterdam

CNV Den Haag

UWV Amsterdam

Philips Electronics Nederland BV Eindhoven

Beon Pensioenverzekeringen Groningen

Kruiswerk Rijn en Duin Katwijk

TNO afd. Voertuigdynamica Delft

Menken van Grieken Polderland Zuivel Oldenzaal

Ericsson Telecommunicatie Rijen

NUON Friesland Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen

TNO Preventie en Gezondheid Leiden

Examenbureau Vervoer en Logistiek Alphen aan de Rijn

Nederlandse Rode Kruis Kring Limburg

Provincie Drenthe

Provincie Fryslân

Provincie Gelderland

Secretariaat Ministerraad Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag

Ministerie van Justitie Den Haag

Kabinet Minister-President Den Haag

Budelpack Co-packers Poortvliet

Compaq Computer B.V. Gouda

Automatiseringsbedrijf Amyyon Groningen

Ericsson Radio Systems Emmen

Domo Food Ingredients Beilen

Verkade/United Biscuits Ede

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Zoetermeer

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Joop van de Ende Theater- en TV producties Aalsmeer

Philips Semiconductors Stadskanaal

KLM Schiphol

KPMG Nederland Amstelveen

Rabobank Nederland

ING Bank Amsterdam

ISBW Houten

Delta Lloyd Amsterdam

Centraal Beheer Apeldoorn

Directie Gerechtelijke Organisatie Rechtbank Groningen

Essent Noord-Nederland Zwolle

Vereniging Wereldkinderen Den Haag

Diverse ziekenhuizen

Diverse woningbouwverenigingen

Sociale Dienst Gemeente Arnhem

Politie Haaglanden Den Haag

Jansse en Koekkoek Groningen


Thema's - u zocht op 'Gedrag'

interim-management
…ht zijn op het voorkomen en oplossen van problemen door het kunnen verklaren van situaties en gedrag aan de hand van managementtheorieën en modellen. wilt u beoordelen of interim-management voor uw s…

veranderingsprocessen optimaal structureren en begeleiden
…zet door de mensen, die voor de gewenste beweging zorgen. organisatieverandering verloopt via gedragsverandering naar organisatieontwikkeling. wanneer u veranderingsprocessen doelmatig en doelgericht…

weerstanden effectief hanteren en reduceren
…enadering van weerstand past bij de benadering van organisatieverandering als een collectieve gedragsverandering in plaats van alleen een structuurverandering. immers de mensen vormen de organisatie, …

weerstand ombuigen naar veranderingsbereidheid
…oende is om problemen rond weerstand op te lossen.weerstand wordt wel omschreven als negatief gedrag van een medewerker ten aanzien van veranderingen op het gebied van organisatiestructuur, organisati…

tussen verandering en stabiliteit het evenwicht (her)vinden
…voor de medewerkers.de gewenste situatie ieder mens heeft een bepaald verandervermogen en kan gedrag dus veranderen.het succes van verandermanagement wordt voor een groot deel bepaald door de mate waa…

strategisch HRM-beleid vormgeven
…ikkeling (als onderdeel van hrm-beleid) heeft een belangrijk effect op het stimuleren van leergedrag van medewerkers en teams in innovatieprocessen. wilt u het strategisch hrm-beleid verder vormgeven…

teameffectiviteit vergroten
…en op de teamdoelen. teamleden kunnen door hun vakkennis een goede bijdrage leveren, maar hun gedragspatroon is minstens zo belangrijk.de vaardigheid tot samenwerken ( = teamvaardigheid) is méér dan g…

op samenwerking gericht gedrag stimuleren en realiseren
…e betrokkenen echter niet altijd dezelfde kant op en is er soms zelfs sprake van tegenwerkend gedrag, dat niet bijdraagt aan de realisatie van het 'gezamenlijke doel'.de gewenste situatie door inzicht…

op competentieontwikkeling coachen
…sp; de gewenste situatiecompetentiemanagement is behalve een middel voor het omgaan met het gedrag van medewerkers, ook een middel om de organisatiestrategie via human resource management te koppele…

persoonlijke competenties (op functieniveau) ontwikkelen
…;hebben betrekking op kennis, vaardigheden en bekwaamheden, die kenmerkend zijn voor het gedrag en dus het handelen van die persoon. dit gaat verder dan alleen vakkennis, technische of communicat…

persoonlijke ontwikkelingstrajecten stimuleren
… bespreekbaar te maken en te koppelen aan team- en organisatiedoelen.maar hoe weet u dan welk gedrag na een bepaalde tijd is veranderd en hoe is dit dan meetbaar? hoe stelt u een pop op? en hoe maakt …

communicatieve, sociale en managementvaardigheden verbeteren
…ewilt u meer inzicht in de verschillende manieren van communiceren en ongewenste effecten van gedrag reduceren of vermijden? is er in uw team soms sprake van ruis in de communicatie of constateert u d…

persoonlijke effectiviteit en verandervermogen versterken
…rsoonlijk bereikt wat hij/zij wil realiseren. de gewenste situatieomdat ieder mens zelf zijn gedrag kiest en dus ook kan veranderen, kan een ieder in werkelijkheid ook zelf kiezen hoe hij/zij in een …

persoonlijke drijfveren kennen en benutten
…rdoor iedereen zich laat leiden en die samen de belangrijkste stimulans vormen voor menselijk gedrag.de taakvolwassenheid van medewerkers wordt daarbij bepaald door de mate van bekwaamheid en de mate …

inspirerend leidinggeven en motiveren
… krachten gericht te bundelen. visie moet vertaald worden naar doelen, resultaten en gewenste gedragingen.leidinggeven aan ontwikkelingsprocessen vraagt van de leidinggevende dan ook het vermogen om e…

     
    Home | Terug | Print | Contact       
    drs. Anneke Spanninga