organisatie-
ontwikkeling
 
team-
ontwikkeling
 
persoonlijke
ontwikkeling
 
 
Twynstra Gudde Amersfoort

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Houthoff Buruma Amsterdam Rotterdam Den Haag

Ronald McDonald Huis Friesland

Accenture Nederland

Lentis Zuidlaren (Geestelijke Gezondheidszorg)

Groot Haar + Orth communicatieadviesbureau Leeuwarden

Loyens & Loeff advocaten belastingadviseurs en notarissen Amsterdam

Telefication Zevenaar

Falck Security Nederland

Woningbouwvereniging Groene Stad Almere

Schiphol Group

Akademie für Internationale Bildung Düsseldorf

Fits Europe, Film and Television School Düsseldorf

TES Total Event Services Breda

Technische Universiteit Delft, fac. Bouwkunde

Sara Lee / DE Utrecht

Universiteit van Tilburg

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Rijkswaterstaat Lelystad

School voor Coaching, Leiden

Amsterdam Airport Schiphol

NCOI Hilversum

Advocatenkantoor Clifford Chance Amsterdam

BOVAG Nederland Bunnik

HTM Personenvervoer NV Den Haag e.o.

Regma Nederland bv Lelystad

Nuon Beveiliging Roosendaal

Aon Groep Rotterdam

Ziekenfonds ZAO Amsterdam

Open Universiteit Nederland Heerlen

Informatie Beheer Groep Groningen

Grontmij Advies en Techniek Zwolle

Zorgverzekeraar VGZ Nijmegen

Diverse gemeenten

Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel Schiphol

Districts Huisartsenvereniging Zaandijk

BSO Origin Arnhem

Rijksluchtvaartdienst Hoofddorp

Algemene Werkgeversvereniging Haarlem

Raad voor Cultuur Den Haag

Arbodienst Europoort/Botlek Rozenburg

Gevangenis Norgerhaven Veenhuizen

Academie Minerva Groningen

Red Band Venco Roosendaal

Fokker Services BV Nieuw Vennep

Polaroid Nederland Breda

GAK Nederland BV Amsterdam

NV Interpolis Tilburg

RIAGG Utrecht

Hogeschool Windesheim Zwolle

Technische Universiteit Delft

Delta Lloyd Bank Amsterdam

Seceurop Beheer BV Amsterdam

PTT Telecom Den Haag

KLM Tax Free Services Hoofddorp

FNV Amsterdam

CNV Den Haag

UWV Amsterdam

Philips Electronics Nederland BV Eindhoven

Beon Pensioenverzekeringen Groningen

Kruiswerk Rijn en Duin Katwijk

TNO afd. Voertuigdynamica Delft

Menken van Grieken Polderland Zuivel Oldenzaal

Ericsson Telecommunicatie Rijen

NUON Friesland Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen

TNO Preventie en Gezondheid Leiden

Examenbureau Vervoer en Logistiek Alphen aan de Rijn

Nederlandse Rode Kruis Kring Limburg

Provincie Drenthe

Provincie Fryslân

Provincie Gelderland

Secretariaat Ministerraad Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag

Ministerie van Justitie Den Haag

Kabinet Minister-President Den Haag

Budelpack Co-packers Poortvliet

Compaq Computer B.V. Gouda

Automatiseringsbedrijf Amyyon Groningen

Ericsson Radio Systems Emmen

Domo Food Ingredients Beilen

Verkade/United Biscuits Ede

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Zoetermeer

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Joop van de Ende Theater- en TV producties Aalsmeer

Philips Semiconductors Stadskanaal

KLM Schiphol

KPMG Nederland Amstelveen

Rabobank Nederland

ING Bank Amsterdam

ISBW Houten

Delta Lloyd Amsterdam

Centraal Beheer Apeldoorn

Directie Gerechtelijke Organisatie Rechtbank Groningen

Essent Noord-Nederland Zwolle

Vereniging Wereldkinderen Den Haag

Diverse ziekenhuizen

Diverse woningbouwverenigingen

Sociale Dienst Gemeente Arnhem

Politie Haaglanden Den Haag

Jansse en Koekkoek Groningen


Thema's - u zocht op 'Focus'

organisatieadvies
…nt stimuleren, dat teams en individuele medewerkers hun activiteiten en energie effectief focussen op de organisatiedoelen. wilt u een nieuwe invalshoek en daarmee een frisse kijk op een organis…

organisatievraagstukken analyseren en effectief oplossen
…s op organisatieontwikkeling uw huidige situatie in uw dagelijkse praktijk komt u allerlei vraagstukken tegen, die u vanuit uw ervaring en deskundigheid snel en goed kunt oplossen. echter, van tijd t…

veranderingsprocessen optimaal structureren en begeleiden
…s op organisatieontwikkelinguw huidige situatie als reactie op de dynamiek rond organisaties volgen ook binnen de organisatie veranderingen elkaar in rap tempo op.organisaties en vooral de teams binne…

weerstanden effectief hanteren en reduceren
…s op organisatieontwikkeling uw huidige situatie naast uw reguliere taken zult u steeds vaker complexere en soms ingrijpende veranderingen moeten doorvoeren, waarbij u vervolgens met weerstanden geco…

weerstand ombuigen naar veranderingsbereidheid
…s op organisatieontwikkeling uw huidige situatie weerstand vertraagt een veranderingsproces, soms zelfs zodanig dat de doelen niet of niet tijdig worden gerealiseerd.u heeft al geconstateerd, dat het…

tussen verandering en stabiliteit het evenwicht (her)vinden
…s op organisatieontwikkeling uw huidige situatie onzekerheid is een blijvende factor voor bedrijven, gelet op de dynamische omgeving van organisaties die sterk in beweging is en blijft. managers hebb…

besluitvormingsprocessen stroomlijnen en verbeteren
…s op organisatieontwikkeling uw huidige situatie organisaties zouden zich niet optimaal kunnen ontwikkelen, wanneer alle medewerkers het eerst over alles eens moeten zijn. echter, gelet op de zorg vo…

strategisch HRM-beleid vormgeven
…s op organisatieontwikkeling uw huidige situatie om slagvaardig te kunnen reageren op veranderingen in de omgeving van organisaties krijgt human resource management een steeds belangrijkere rol. wi…

kerncompetenties op organisatieniveau ontwikkelen
…s op organisatieontwikkeling uw huidige situatie de complexiteit en dynamiek van de omgeving van organisaties vereist flexibiliteit en resultaatgerichtheid van organisaties. wilt u het lerend vermoge…

projectmanagement en projectmatig werken professionaliseren
…s op organisatieontwikkeling uw huidige situatie wordt er in uw organisatie steeds meer projectmatig gewerkt, om zo snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften?dan weet u ook, dat h…

teameffectiviteit vergroten
…s op teamontwikkeling uw huidige situatievindt u het soms lastig om van een bepaalde groep individuen een succesvol team te maken? waarom weet het ene team meer te bereiken dan het andere? wat zijn d…

op samenwerking gericht gedrag stimuleren en realiseren
…s op teamontwikkeling uw huidige situatie een organisatie wordt wel gedefinieerd als een 'samenwerkingsverband tussen mensen en middelen gericht op een gezamenlijk doel.' in de praktijk staan de neuz…

conflictmanagement effectief toepassen
…s op teamontwikkeling uw huidige situatieelke dag bent u bezig met onderhandelingen en pogingen om met een ander tot overeenstemming te komen. in het communicatieproces van onderhandelen probeert u k…

op competentieontwikkeling coachen
…s op teamontwikkeling uw huidige situatiecompetenties worden beschreven op organisatie-, team- en functieniveau. het managen van competenties lijkt in veel situaties een oplossing te kunnen bieden vo…

probleemoplossend vermogen vergroten
…s op teamontwikkeling uw huidige situatieworden knelpunten in uw organisatie altijd daadkrachtig aangepakt en opgelost? of merkt u dat symptomen van een probleem wel worden bestreden, maar de werkeli…

externe en interne klantgerichtheid optimaliseren
…s op teamontwikkeling uw huidige situatieklantgericht denken en handelen is voor uw organisatie van wezenlijk belang, maar hoe kunt u nu gericht inspelen op de behoeften en wensen van interne en exte…

persoonlijke competenties (op functieniveau) ontwikkelen
…s op persoonlijke ontwikkeling uw huidige situatietegenwoordig voeren organisaties competentiemanagement in, omdat het ontwikkelen van kerncompetenties op organisatieniveau onder andere de prestatiec…

persoonlijke ontwikkelingstrajecten stimuleren
…s op persoonlijke ontwikkeling uw huidige situatiein een persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) leggen leidinggevende en medewerker vast op welke manier de medewerker zichzelf en daarmee de persoonlijke…

communicatieve, sociale en managementvaardigheden verbeteren
…s op persoonlijke ontwikkeling uw huidige situatiewilt u meer inzicht in de verschillende manieren van communiceren en ongewenste effecten van gedrag reduceren of vermijden? is er in uw team soms spr…

de juiste prioriteiten stellen en timemanagement toepassen
…s op persoonlijke ontwikkeling uw huidige situatie“ hoe gaat ‘t?” “goed hoor, maar ik heb het erg druk, druk, druk ...” wilt u vaardigheden ontwikkelen om doelmatiger en doelgerichter met uw tijd om …

persoonlijke effectiviteit en verandervermogen versterken
…s op persoonlijke ontwikkeling uw huidige situatiesoms laten mensen wat ze niet kunnen, effect hebben op wat ze wel kunnen.er zijn mensen die denken in problemen en termen van ‘ kan niet’.dit blokkee…

persoonlijke drijfveren kennen en benutten
…s op persoonlijke ontwikkeling uw huidige situatiewat motiveert mensen? hoe kan ik in dit proces een rol spelen en de aanwezige capaciteiten volledig benutten?waarom wil de ene medewerker wel verantw…

inspirerend leidinggeven en motiveren
…s op persoonlijke ontwikkeling uw huidige situatievraagt u zich af, hoe u anderen tot extra prestaties kunt inspireren? wilt u vanuit een ander en vernieuwend perspectief naar uw eigen rol kijken en …

     
    Home | Terug | Print | Contact       
    drs. Anneke Spanninga