organisatie-
ontwikkeling
 
team-
ontwikkeling
 
persoonlijke
ontwikkeling
 
 
Twynstra Gudde Amersfoort

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Houthoff Buruma Amsterdam Rotterdam Den Haag

Ronald McDonald Huis Friesland

Accenture Nederland

Lentis Zuidlaren (Geestelijke Gezondheidszorg)

Groot Haar + Orth communicatieadviesbureau Leeuwarden

Loyens & Loeff advocaten belastingadviseurs en notarissen Amsterdam

Telefication Zevenaar

Falck Security Nederland

Woningbouwvereniging Groene Stad Almere

Schiphol Group

Akademie für Internationale Bildung Düsseldorf

Fits Europe, Film and Television School Düsseldorf

TES Total Event Services Breda

Technische Universiteit Delft, fac. Bouwkunde

Sara Lee / DE Utrecht

Universiteit van Tilburg

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Rijkswaterstaat Lelystad

School voor Coaching, Leiden

Amsterdam Airport Schiphol

NCOI Hilversum

Advocatenkantoor Clifford Chance Amsterdam

BOVAG Nederland Bunnik

HTM Personenvervoer NV Den Haag e.o.

Regma Nederland bv Lelystad

Nuon Beveiliging Roosendaal

Aon Groep Rotterdam

Ziekenfonds ZAO Amsterdam

Open Universiteit Nederland Heerlen

Informatie Beheer Groep Groningen

Grontmij Advies en Techniek Zwolle

Zorgverzekeraar VGZ Nijmegen

Diverse gemeenten

Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel Schiphol

Districts Huisartsenvereniging Zaandijk

BSO Origin Arnhem

Rijksluchtvaartdienst Hoofddorp

Algemene Werkgeversvereniging Haarlem

Raad voor Cultuur Den Haag

Arbodienst Europoort/Botlek Rozenburg

Gevangenis Norgerhaven Veenhuizen

Academie Minerva Groningen

Red Band Venco Roosendaal

Fokker Services BV Nieuw Vennep

Polaroid Nederland Breda

GAK Nederland BV Amsterdam

NV Interpolis Tilburg

RIAGG Utrecht

Hogeschool Windesheim Zwolle

Technische Universiteit Delft

Delta Lloyd Bank Amsterdam

Seceurop Beheer BV Amsterdam

PTT Telecom Den Haag

KLM Tax Free Services Hoofddorp

FNV Amsterdam

CNV Den Haag

UWV Amsterdam

Philips Electronics Nederland BV Eindhoven

Beon Pensioenverzekeringen Groningen

Kruiswerk Rijn en Duin Katwijk

TNO afd. Voertuigdynamica Delft

Menken van Grieken Polderland Zuivel Oldenzaal

Ericsson Telecommunicatie Rijen

NUON Friesland Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen

TNO Preventie en Gezondheid Leiden

Examenbureau Vervoer en Logistiek Alphen aan de Rijn

Nederlandse Rode Kruis Kring Limburg

Provincie Drenthe

Provincie Fryslân

Provincie Gelderland

Secretariaat Ministerraad Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag

Ministerie van Justitie Den Haag

Kabinet Minister-President Den Haag

Budelpack Co-packers Poortvliet

Compaq Computer B.V. Gouda

Automatiseringsbedrijf Amyyon Groningen

Ericsson Radio Systems Emmen

Domo Food Ingredients Beilen

Verkade/United Biscuits Ede

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Zoetermeer

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Joop van de Ende Theater- en TV producties Aalsmeer

Philips Semiconductors Stadskanaal

KLM Schiphol

KPMG Nederland Amstelveen

Rabobank Nederland

ING Bank Amsterdam

ISBW Houten

Delta Lloyd Amsterdam

Centraal Beheer Apeldoorn

Directie Gerechtelijke Organisatie Rechtbank Groningen

Essent Noord-Nederland Zwolle

Vereniging Wereldkinderen Den Haag

Diverse ziekenhuizen

Diverse woningbouwverenigingen

Sociale Dienst Gemeente Arnhem

Politie Haaglanden Den Haag

Jansse en Koekkoek Groningen


op competentieontwikkeling coachen

Focus op teamontwikkeling

Uw huidige situatie
Competenties worden beschreven op organisatie-, team- en functieniveau.
Het managen van competenties lijkt in veel situaties een oplossing te kunnen bieden voor organisatievraagstukken, door competenties via concrete HRM toepassingen in de praktijk vorm te geven.

Wilt u als leidinggevende op gestructureerde wijze een beeld krijgen, hoe effectief iemand is op een competentie?
Hoe meet u competenties en hoe maakt u ze bespreekbaar?

Vanuit welke kerncompetenties (op organisatieniveau) coacht u teams en individuele medewerkers op de team- en persoonlijke competenties?
Klantgerichtheid, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, besluitvaardigheid, initiatief, leiderschap, overtuigen, plannen, resultaatgerichtheid, samenwerken, stresstolerantie, creativiteit, verantwoordelijkheid, zorg voor kwaliteit ... 

De gewenste situatie
Competentiemanagement is behalve een middel voor het omgaan met het gedrag van medewerkers, ook een middel om de organisatiestrategie via Human Resource Management te koppelen aan de competenties van de medewerkers.

Door het coachen op competentieontwikkeling worden de betrokkenen gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de persoonlijke competentieontwikkeling.

De persoonlijkheid van medewerkers wordt op alle niveaus in de organisatie een steeds belangrijkere succesfactor. Het gaat niet meer alleen om kennis, vaardigheden en ervaring, maar ook om persoonlijke kenmerken van mensen.

Functiebeschrijvingen zijn meestal alleen op taken gericht. Competenties maken gedrag waarneembaar en bespreekbaar.

In een coachingsgesprek kunnen de medewerker en leidinggevende gericht werken aan de ontwikkeling van competenties op persoonlijk-, team- en organisatieniveau.

Medewerkers krijgen als groep steeds meer verantwoordelijkheid voor een optimale samenwerking en het realiseren van de teamdoelstellingen. Aansluitend bij deze organisatieontwikkelingen heeft het bespreken van competenties tijdens teamcoaching in een groep het voordeel, dat het bespreken van groepscompetenties als 'samenwerken' en 'resultaatgerichtheid' vanzelfsprekender wordt.

Door die onderlinge afstemming kan de groep samen de groepscompetenties en daarmee vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid het eigen team verder ontwikkelen.

Door team-  en persoonlijke ontwikkelingsplannen kunt u gericht samen werken aan de organisatiedoelen.

Coachen op competentieontwikkeling is gericht op het bevorderen van de persoonlijke-, team- en organisatieontwikkeling en daarmee op de verbetering van de prestaties.

Wilt u zich bezinnen op uw huidige stijl van leidinggeven en uw effectieve coachingsvaardigheden verder ontwikkelen?
Of zoekt u instrumenten als handvat voor de invoering en uitvoering van competentiegesprekken?

Graag helpen wij u uw vragen beantwoorden en uw vaardigheden in competentiegericht coachen te vergroten. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

     
    Home | Terug | Print | Contact       
    drs. Anneke Spanninga