organisatie-
ontwikkeling
 
team-
ontwikkeling
 
persoonlijke
ontwikkeling
 
 
Twynstra Gudde Amersfoort

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Houthoff Buruma Amsterdam Rotterdam Den Haag

Ronald McDonald Huis Friesland

Accenture Nederland

Lentis Zuidlaren (Geestelijke Gezondheidszorg)

Groot Haar + Orth communicatieadviesbureau Leeuwarden

Loyens & Loeff advocaten belastingadviseurs en notarissen Amsterdam

Telefication Zevenaar

Falck Security Nederland

Woningbouwvereniging Groene Stad Almere

Schiphol Group

Akademie für Internationale Bildung Düsseldorf

Fits Europe, Film and Television School Düsseldorf

TES Total Event Services Breda

Technische Universiteit Delft, fac. Bouwkunde

Sara Lee / DE Utrecht

Universiteit van Tilburg

Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Rijkswaterstaat Lelystad

School voor Coaching, Leiden

Amsterdam Airport Schiphol

NCOI Hilversum

Advocatenkantoor Clifford Chance Amsterdam

BOVAG Nederland Bunnik

HTM Personenvervoer NV Den Haag e.o.

Regma Nederland bv Lelystad

Nuon Beveiliging Roosendaal

Aon Groep Rotterdam

Ziekenfonds ZAO Amsterdam

Open Universiteit Nederland Heerlen

Informatie Beheer Groep Groningen

Grontmij Advies en Techniek Zwolle

Zorgverzekeraar VGZ Nijmegen

Diverse gemeenten

Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel Schiphol

Districts Huisartsenvereniging Zaandijk

BSO Origin Arnhem

Rijksluchtvaartdienst Hoofddorp

Algemene Werkgeversvereniging Haarlem

Raad voor Cultuur Den Haag

Arbodienst Europoort/Botlek Rozenburg

Gevangenis Norgerhaven Veenhuizen

Academie Minerva Groningen

Red Band Venco Roosendaal

Fokker Services BV Nieuw Vennep

Polaroid Nederland Breda

GAK Nederland BV Amsterdam

NV Interpolis Tilburg

RIAGG Utrecht

Hogeschool Windesheim Zwolle

Technische Universiteit Delft

Delta Lloyd Bank Amsterdam

Seceurop Beheer BV Amsterdam

PTT Telecom Den Haag

KLM Tax Free Services Hoofddorp

FNV Amsterdam

CNV Den Haag

UWV Amsterdam

Philips Electronics Nederland BV Eindhoven

Beon Pensioenverzekeringen Groningen

Kruiswerk Rijn en Duin Katwijk

TNO afd. Voertuigdynamica Delft

Menken van Grieken Polderland Zuivel Oldenzaal

Ericsson Telecommunicatie Rijen

NUON Friesland Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen

TNO Preventie en Gezondheid Leiden

Examenbureau Vervoer en Logistiek Alphen aan de Rijn

Nederlandse Rode Kruis Kring Limburg

Provincie Drenthe

Provincie Fryslân

Provincie Gelderland

Secretariaat Ministerraad Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken Den Haag

Ministerie van Justitie Den Haag

Kabinet Minister-President Den Haag

Budelpack Co-packers Poortvliet

Compaq Computer B.V. Gouda

Automatiseringsbedrijf Amyyon Groningen

Ericsson Radio Systems Emmen

Domo Food Ingredients Beilen

Verkade/United Biscuits Ede

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Zoetermeer

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Joop van de Ende Theater- en TV producties Aalsmeer

Philips Semiconductors Stadskanaal

KLM Schiphol

KPMG Nederland Amstelveen

Rabobank Nederland

ING Bank Amsterdam

ISBW Houten

Delta Lloyd Amsterdam

Centraal Beheer Apeldoorn

Directie Gerechtelijke Organisatie Rechtbank Groningen

Essent Noord-Nederland Zwolle

Vereniging Wereldkinderen Den Haag

Diverse ziekenhuizen

Diverse woningbouwverenigingen

Sociale Dienst Gemeente Arnhem

Politie Haaglanden Den Haag

Jansse en Koekkoek Groningen


projectmanagement en projectmatig werken professionaliseren

Focus op organisatieontwikkeling

Uw huidige situatie
Wordt er in uw organisatie steeds meer projectmatig gewerkt, om zo snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften?

Dan weet u ook, dat het projectresultaat niet altijd op de meest effectieve en efficiënte manier wordt gerealiseerd.

Soms komt dit omdat de eisen en wensen ten aanzien van het resultaat onvoldoende duidelijk zijn of omdat de betrokkenen niet duidelijk de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben verdeeld.
Ook wordt er vaak onvoldoende rekening gehouden met de betrokkenen rond een project en daarbij wordt veelal een zorgvuldige actorenanalyse niet of onvoldoende toegepast. Hierin ligt een gemiste kans, omdat de informatie uit die actorenanalyse van belang is voor het kunnen inschatten en betrekken van personen of partijen ten behoeve van een gunstig eindresultaat.

Er zijn diverse technieken en instrumenten voor het goed opzetten, beheersen en besturen van een project. Maar nog niet in alle organisaties wordt een project ook gestructureerd opgepakt, met alle ongewenste gevolgen van dien.

De gewenste situatie
Het succes van projectbeheersing komt tot uiting in de mate waarin op tijd, volgens afspraak, binnen de budgetten en volgens de specificaties het projectresultaat tot stand wordt gebracht.

De projectmanager stuurt daarbij het projectteam aan op de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie en is daarbij verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde norm.

De opdrachtgever bepaalt de norm voor elk beheersaspect en beslist aan het eind van iedere projectfase of die norm is gehaald en of het project kan doorgaan.
Bijsturing is zo tijdelijk mogelijk.

Wilt u professionalisering van het projectmatig werken in uw organisatie en daarbij de juiste technieken en instrumenten (laten) toepassen, neemt u dan contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak, om te onderzoeken waar u knelpunten signaleert in de bestaande situatie en hoe we die – na een goede probleemanalyse – effectief kunnen oplossen.

     
    Home | Terug | Print | Contact       
    drs. Anneke Spanninga